00
Kadim bilgi ve hadis (muhdes) bilgi ne demektir?

Allah'ın bilgisi öncesiz ve sonrasız anlamında gelen kadim, insanın bilgisi ise sonradan oluşmuş, yaratılmış anlamına gelen hadis bilgidir.

Kelam ilmine göre bilgi, Allah'a ait (tanrısal) bilgi ve insana ait bilgi olmak üzere iki kategoride incelenebilir:
 • kadim bilgi
 • hadis bilgi
Kadim bilgi
Kadim, kelime anlamı olarak başlangıcı olmayan, eski, ezeli demektir. Allah'ın bilgisi, kadim bilgidir.
 • Allah'ın bilgisinin kaynağı kendindendir.
 • Allah'ın bilmesi ayrıca bir vasıta (yöntem, araç, teknik) gerektirmez.
 • Allah'ın bilgisi ezelidir (öncesizdir) ve ebedidir (sonrasızdır).
 • Allah'ın bilmesi zaruri veya kesbi olarak değerlendirilemez, bu sınıflardan birine dahil edilemez.
Hadis bilgi
Muhdes, kelime anlamı olarak özünde olmayan, sonradan oluşturulan demektir. Hadis ise yaratılmış demektir. İnsanın bilgisi, hadis (muhdes) bilgidir.
 • insan, haber, akıl ve duyu gibi bilgi kaynaklarını kullanarak bilgi edinir.
 • insanın bilmesi düşünme, akıl yürütme, öğrenme gibi vasıtalarla sonradan oluşur.
 • insan ancak öğrendiği, gözlemlediği ya da çıkarımda bulunduğunda bilgi edinir, yani insanın bilmesinin bir başlangıcı (öncesi) ve sonrası vardır.
 • hadis bilgi iki türlüdür:
  • tasavvur (kavram, anlam, mana) yani herhangi bir hüküm içermeyen bilgidir.
  • tasdik (hüküm), tasavvurlar arasında kurulan doğru veya yanlış ihtimali olan bilgidir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kelamda Bilgi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir