00
İstidlal yöntemleri: Bir şeyin sıhhati ve fesadıyla benzeri bir şeyin sıhhat ve fesadına hükmetmek nedir?

Bir şeyin doğruluğundan benzerinin doğruluğuna, bir şeyin yanlışlığından benzerinin yanlışlığına delil getirmektir.

Bir şeyin sıhhati ve fesadıyla benzeri bir şeyin sıhhat ve fesadına hükmetmek, kelam ilminde kullanılan istidlal (delillendirme) yöntemlerinden birisidir.

Yöntem
Bu yöntem, bir şeyin doğruluğundan hareketle benzerinin de doğru olduğuna hükmetmektir. 

Bir şeyin doğruluğunun benzerinin doğruluğuna, yanlışlığının benzerinin yanlışlığına delil olmasıdır. Buna benzerlikten sonuca ulaşma metodu da denir.

Kelam ilminde kullanılan bu metot, fıkıh usulünde kıyas/temsil, mantıkta analoji yöntemine karşılık gelir.

Örnek
Karşıt fikri çürütmek üzere (cedel) muhalifin ileri sürdüğü iddia üzerine yapılan kıyastır, ikna temeline dayanır ve kesin bilgi vermez.

Örneğin Kur'an'da Yasin:78 "Kendi yaratılışını unutarak bize bir mesel verdi: 'Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?' dedi." ayetine cevaben Yasin:79'da "De ki: 'Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir.'" ayeti ile cevap verilmiştir.

Ölümden sonra dirilişin (haşr) imkanını kanıtlanmak için ilk yaratılışın tekrar diriltilmeye delil getirilmesi İsra:51 ayetinde de ortaya koyulmuştur.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kelamda Bilgi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir