08
Kelam ve felsefe arasındaki ilişki nedir?

Kelam ve felsefe farklı metotlar kullanarak varlık hakkında bilgi edinmeye çalışan ilim dallarıdır.

Kelam ilmi de felsefe de varlığın mahiyetini (ne olduğunu, başlangıcını, sonucunu), nedenini ve niçinini araştırırlar. Ancak, bu iki ilim, metotları itibariyle farklılık arz ederler. Öncelikle kelam ilminin İslam’ın inanç esaslarını ortaya koymak ve onların müdafaasını yapmak gibi bir gayesi vardır.

Bilgi kaynağı: Akıl
İkisi de bir düşünme eylemidir ve bir bilgi kaynağı olarak akla ve akli ilkelere önem verirler.

Fakat felsefe, meselelere çözüm bulmaya çalışırken sadece akla dayanır. Öte yandan kelam ilmi, akla dayandığı gibi nakli yani vahiy yoluyla ulaştırılmış olan ilahi bilgiyi de önemli bir bilgi kaynağı olarak kabul eder ve ele aldığı konuları her iki bilgi kaynağından hareketle izah ve ispata çalışır.

Bir insan mutlak aklıyla hareket ederek varlık hakkında bir sonuca ulaşmak isterse o felsefe yapmış olur. Filozofun düşünce sistemi ise salt akla dayanır. Akıl, filozofu nereye kadar götürür ve hangi sonuca ulaştırırsa onu kabul eder. Kelam ilmi ise ulaştığı neticelerin ilahi bilgi ile örtüşüp örtüşmediğine dikkat eder. Varlık hakkında vereceği akli hükümleri  vahyin ilgili olduğu alanlarda vahyin süzgecinden de geçirirse onun yaptığına kelam denir.

Bilgi kaynağı: Vahiy
İnsan düşüncesiyle ilgili öyle alanlar vardır ki bunlar duyulur alemin ötesindedir ve aklın o alanları tecrübe etmesi mümkün değildir.

Felsefe; yaratıcı, yüce bir varlığın bulunduğu konusunda da deliller sunabilir ancak bunu herhangi bir kutsal metinden değil aklın ilkelerinden hareketle yapar.

Kelam'ın kullandığı vahiy bilgisi sayesinde salt akılla hareket eden felsefeye, onun sadece akıldan ibaret olan bilgi kaynağına nispetle, ek bir bilgi kaynağı vardır.

Sonuç
Şu halde düşünürün yapması gereken, iki yöntemden hangisini benimseyeceği ve dini kabul ederek ilave bir bilgi kaynağına sahip olmayı tercih edip etmeyeceğidir.

Kelam ve felsefe arasındaki ilişkiler her zaman canlılığını korumuştur. İlk ortaya çıkışında akli temellendirme konusunda felsefeden etkilenen kelam daha sonra da mantığı yöntemleri arasına almıştır. Kelam tarihinde özellikle Gazali ve Fahreddin er-Razi kelam ile felsefe ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli roller üstlenmişlerdir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
61

Güzel bir bilgi olmuş özet açısından.


28.04.2020

6/10

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Kelam
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir