00
Kelam ilminin tanımı nedir?

Kelam ilmi, inanç esaslarını akli yöntemler kullanarak ve vahiy bilgisine dayanarak açıklayan ilim dalıdır.

Kelime anlamı
Kelam sözcüğü kelime olarak söz, lafız, ibare, nutuk, konuşma demektir.

Her ifade (sözcükler topluluğu) kelam olarak nitelendirilemez. İfadenin anlamlı, açık ve anlaşılır olması gerekir.

Kelam ilmi çerçevesinde "kelam" ise, Allah ve tüm varlıklar (evren, insan) hakkında vahiy ve akıl kullanılarak düşünmeye ve araştırmaya dayalı, anlamlı bir şekilde konuşmaktır.

Kelamullah
Kur'an-ı Kerim'in diğer isimleri arasında Kelâm da vardır. Kelâmullah (Bakara:75), ifadesi Allah’ın sözü, konuşması, insanlığa hitabı demektir.

Terim anlamlı
Kelam sözcüğünün terim anlamı için iki farklı tarif yapmak mümkündür: Amaç
İslam inanç esasları hakkında ortaya atılan şüphe ve itirazları deliller göstererek gideren ilime kelam denir.

Kelam, inanç esaslarını açıklamak ve delillendirmek için fikirleri ilmi, akli ve nakli (vahiy) delillere dayanarak temellendirir.

Burada iki temel amaca vurgu yapmakta yarar vardır:
  • inanç esaslarının ispat edilmesi
  • bu esaslar hakkında ortaya atılan şüphelerin giderilmesi (izahı ya da çürütülmesi)
Konu
Kelam, tevhid, nübüvvet ve ahiret konularını ele alan ilim dalıdır. Tevhid, Allah'ın varlığı, birliği  ve sıfatları; nübüvvet, peygamberlikle ilgili konular; ahiret ise başlangıç-son bakımından varlıklar, yaratılış ve ahiret konularını içerir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kelamda Bilgi
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir