00
Eş'arilik (Eş'ariye) nedir?

Eş'arilik (Eş'ariye), Maturidilik ile birlikte Ehl-i Sünnet kelam geleneğinin en önemli ekollerindendir.

Ehl-i Sünnet
Ehl-i Sünnet mezhebi kelam ilmi bağlamında iki ekol ile temsil edilir: Eş'arilik
İtikadi (inanç esasları konusunda) Eş'ari'nin (Ebu'l-Hasan el-Eş'ari (874 - 936)) görüşlerini benimseyenlere Eş'arilik (Eş'ariye) denilmiştir.

Doğuşu
Kırk yaşına kadar Mutezile mezhebinin görüşlerini takip eden İmam Eş'ari, daha sonra Ahmed b. Hanbel'in takipçileri olan hadisçilere (Ehl-i Hadis) katılmış ve sonunda kendine özgü görüşler ortaya koymuştur.

Yöntem
İmam Eş'ari adıyla anılan Eş'arilik, Mutezile'ye karşı bir tez olarak doğmuştur. Fakat zamanla yoruma ve te'vil'e, yani akla daha çok yer veren Eş'ari geleneği kelam ilmini felsefe ile rekabet edebilecek bir güce kavuşturmuşlardır.

Eş'arilik, Maturidilik gibi itikadi konularda ayetler ve hadislerin yanı sıra akli delillere de yer vermiştir.

Temel görüşleri
Eş'arilik ekolünün temel görüşleri şu alanlarda incelenebilir. Detaylı bilgi için ilgili makaleye başvurunuz.
 • uluhiyet
 • özgür irade
 • büyük günah
 • iman-amel ilişkisi
 • nübüvvet
Yayılma
Eş'arilik daha çok Mısır, Irak, Suriye, Hicaz, Kuzey Afrika ve Endonezya'da benimsenmiştir.

Alimler
Eş'arilik ekolünün en meşhur temsilcileri şunlardır:
 • mütekaddimin dönem
  • Bakıllani (950 - 1013)
  • Cüveyni (1028 - 1085)
 • müteahhirin dönem
  • Gazali (1058 - 1111)
  • Fahreddin Razi (1149 - 1210)
  • Beyzavi (1189 - 1286)
  • Teftazani (1322 - 1390)
  • Cürcani (1340 - 1413)
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kelamda Bilgi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir