00
Pisagorculuk (Pitagarosçuluk) nedir?

Pisagorculuk, Pisagor ve takipçileri tarafından benimsenen ezoterik ve metafizik inançlar için kullanılan bir terimdir. Pisagorcular nesnelerin gerçek doğasını sayıların oluşturuduğuna ve ruh göçüne inanırlardı.

Pisagorculuk (Pythagoreanism), Pisagor ve takipçileri tarafından benimsenen ezoterik ve metafizik inançlar için kullanılan bir terimdir.
 
Kuruluş
Doğduğu yer olan Sisam (Samos)'dan önce Mısır'a daha sonra İtalya'nın güneyindeki bir Yunan kenti olan Kroton'a giden Pisagor, burada efsanevi şarkıcı Orpheus'un kurduğu Orfeusçuluğun etkisinde gizli dinsel bir topluluk kurdu (MÖ 5.yy). Kroton'da kurduğu bu topluluk siyasi bir rol de üstlenmişti. Topluluk hem bir okul hem de bir kardeşlik derneği gibi işlev görüyordu.
 

Matematikçiler ve Dinleyiciler
Topluluktakiler kendilerini matematikçiler olarak adlandırıyorlardı. Bunlar okulda yaşıyorlardı ve kişisel hiçbir şeye sahip değillerdi. Komşu bölgelerde yaşayan öğrencilerin de okula katılmalarına izin veriliyordu. Bu öğrenciler ise dinleyiciler (akousmatikhoi) olarak adlandırılıyordu. Matematikçiler daha detaylı bir eğitim görürken, dinleyiciler Pisagor'un yazılarının özetlerini duyabiliyorlardı. Dinleyicilerin Pisagor'u görmeye ve tapımın sırlarını öğrenmeye izinleri yoktu. Genelde davranış kurallarını ve erdemi öğreniyorlardı. Sessizlik içinde beş yıl süren bir eğitim öngörülüyordu.

Temel inanışlar
-Nesnelerin gerçek doğasını sayıların oluşturuduğuna ve ruh göçüne inanırlardı. Pisagor, Mısırlılardan bir ruh göçü öğretisi almıştı. Bir anlatıya göre; "Bir gün sopayla dövülen bir eniğin yanından geçerken ona acımış ve şöyle demişti: Dur, vurma! Çünkü o sevdiğim bir adamın ruhu, bağırışını duyunca onu tanıdım."
-Arınma ayinleri uygular ve ruhlarının tanrılar arasında yüksek bir dereceye erişmesi için geliştirilmiş çeşitli yaşam kurallarını takip ederlerdi.

Sayıların anlamı
Matematik ile böylesine yakından uğraşan Pisagorcular, sayılardan edindikleri bilgileri genelleştirerek sayıları bütün varlığın ilkeleri (arkhe) yapmışlardırdı. Örneğin:
  1. Bir sayısı temel sayıdır. Tek ve çift sayıları meydana getirendir. Sayıların ve varlıkların sonsuz dizisi Bir'den çıkar. İki türlü Bir vardır. İlki, bütün sayılar (varlıklar) zincirinin içinden çıktığı ve sonuç olarak da onları içeren, kuşatan, özetleyen, karşıtı olmayan Mutlak Bir'dir. Bütün varlıkların değişmez ilkesi ve ebedi kaynağı, sarsılmaz ilkesidir.
  2. İki sayısı dişiliği ve doğanın bu dişilikten geldiğini ifade eder.

Ezoterizm
Pisagor büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir. İnisiyatik niteliğinin yanı sıra bilimler akademisi niteliği taşıyan bu enstitüde dinler ve manevi bilimlerin yanı sıra maddi bilimler (fizik, matematik, siyaset bilimi vs.) de öğretilmekteydi. Pisagor bu bilimlere “insan bilgisinin tümünü kuşatan” anlamında “matemata”lar adını vermişti. Matematik sözcüğü bu terimden doğmuştur.

Ustanın öğretisi her şeyden üstündü. Enstitüde yapılan bilimsel keşifler ustaya atfediliyordu ve herhangi bir önermenin mümkün olan en güçlü onayı autos epha yani "o söyledi" idi.

Pisagor’a göre, tüm felsefe ve dinlerde hakikatin (verite) dağınık ışınları yer almaktaysa da, bu ışınların merkezi ezoterik doktrindi. Ayrıca hakikate ulaşmada öncelikle “sezgi” gerekliydi, gözlem ve muhakeme yeterli değildi.

Okulun Sonu
Pisagorcular’a Croton site-devlet’in yönetimini ellerine almışlardı. Bu yapılaşma giderek Güney İtalya’nın diğer kentlerine ve Akdeniz’deki bazı adalara da sıçramaya başladı. Fakat çıkarları zedelenenler ve inisiyasyona alınmayanların etkisiyle okul yakılarak dağıtıldı.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Antik Ezoterizm
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir