30
Hinduizm'de Vedalar nedir?

Vedalar, antik Hindistan'daki kadim yazmalardır. Sanskrit edebiyatının ve Hintlilerin kutsal kitaplarının bilinen en eski yazmalarıdır. Eski Hint rahiplerinin dini törenlerde kullandıkları el kitaplarının toplamıdır.

Giriş
Vedalar, antik Hindistan'daki kadim yazmalardır. Sanskrit edebiyatının ve Hintlilerin kutsal kitaplarının bilinen en eski yazmalarıdır. Eski Hint rahiplerinin dini törenlerde kullandıkları el kitaplarının toplamıdır.

Anlam
Veda kutsal bilgi anlamına gelir ve vedalar Hint felsefesinin ilk izlerinin bulunduğu kutsal metinlerdir.

Önem
Hindular vedaların "yazarı olmayan" ya da "insanüstü" ve "açığa çıkmış bilgi" olduklarını düşünürler.

Tarihçe
En eski veda örneği MÖ 1500 yılına aittir. Fakat metin haline getirilmeden önce uzunca bir süre devam eden sözel gelenek mevcuttu.

Sınıflandırma
Dört tür veda vadır.
  1. RigVeda: mısraların (mantra) vedası, methiye bilgisi
  2. SamaVeda: şarkıların vedası, şarkı bilgisi
  3. YajurVeda: kurban vedası
  4. AtharvaVeda: sihir vedası,  sihir bilgisi

İçerik
Her veda dört bölümden oluşur:
  1. Samhitalar: tanrılar için yazılmış ilahiler ve dualar.
  2. Brahmanalar: kurbanlar ile kurbanların değerleri hakkında yazıla
  3. Aranyakalar: Orman metinleri. simgeler ile meditasyon yöntemleri
  4. Upanişadlar: Gizli öğretiler, bilgi aracıliğıyla kurtuluşa erme. Felsefe adına en fazla bilgi bu bölümdedir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Hinduizm
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
İlginizi Çekebilir